SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

1. Uvodna določba

S temi Splošnimi pogoji uporabe (“Splošni pogoji”) so določeni pogoji uporabe ter pravice in dolžnosti uporabnika (v nadaljevanju “uporabnik” ali “naročnik”)

in ponudnika storitve družbe SNAPGUEST d.o.o. , (izvajalec« ali SNAPGUEST), v zvezi z uporabo in delovanjem storitev, spletnih strani, portalov in aplikacij:

dosegljivo tudi na APP STORE IN GOOGLE PLAY.

Uporabnik je vsakdo, ki obišče katerokoli stran/portal/aplikacijo navedeno v tem členu.

Splošni pogoji poslovanja so sestavni del vsake pogodbe izvajaleca z uporabnikom. Vse navedene določbe Splošnih pogojev poslovanja so splošni pogoji v smislu 120. člena Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 in nasl.) in so zavezujoči kot pogodbena določila.

Z uporabo spletnih strani, aplikacij in storitev izvajalca uporabnik potrjuje in soglaša, da:

  • je prebral in razumel ter bo spoštoval te Splošne pogoje;
  • ga ti Splošni pogoji pravno zavezujejo;
  • je star 18 let ali več ter poslovno sposoben.

2. Registracija uporabnikov

Za uporabo se mora uporabnik registrirati. Uporabnik mora vsa zahtevana polja izpolniti z resničnimi podatki. Izdajanje za drugo osebo je kaznivo dejanje.

3. Uporabniške vsebine in način delovanja:

Spletna stran/portal/aplikacija uporabnikom, ki so običajno sobodajalci, omogoča hitro prijavo gostov na AJPES v Sloveniji ali eVisitor na Hrvaškem preko kamere telefona, vodenje knjige gostov in s tem povezanih poročil (turistične takse in mesečnih poročil). Nekateri naročniški paketi z več funkcijami omogočajo uporabniku vodenje rezervacij preko Snapguest rezervacijskega sistema-sinhronizatorja prodajnih kanalov in izdajo davčno potrjenih računov preko Snapguest davčne blagajne.

Uporabnik se zavezuje, da bo njegova uporabniška vsebina resnična in zakonita. SNAPGUEST ne odgovarja za uporabniške vsebine, objavljene na tem portalu. Uporabniške vsebine so last uporabnikov in zanje odgovarjajo sami. Kljub temu si SNAPGUEST pridržuje pravico, da briše ali ureja vsebino, za katero po lastni presoji smatra, da krši zakonodajo oziroma je drugače nesprejemljiva.

Z objavo uporabniške vsebine se uporabnik strinja z njenim prikazom na portalu in s povezano promocijsko rabo te vsebine.

Uporabnik se strinja, da bo o morebitnih nepravilnostih glede objav uporabniških vsebin nemudoma obvestil izvajaleca portala.

Uporabniki morajo pridobiti dovoljenja gostov za zbiranje in pošiljanje njihovih osebnih podatkov na Agencijo RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES) preko SNAPGUEST. V primeru zbiranja osebnih podatkov o mladoletnih osebah mora uporabnik pridobiti soglasje staršev ali zakonitega skrbnika mladoletnika.

Gostovi osebni podatki so shranjeni online v cloudu. Do njih lahko uporabnik dostopa samo preko svojega uporabniškega imena in gesla v aplikaciji SNAPGUEST.

Za Slovenijo velja: Preko šifriranega protokola https so gostovi podatki posredovani na AJPES, in sicer za namene, ki jih zahteva zakon. Uporabnik mora preveriti pravilnost zajetih podatkov gosta, preden jih z ukazom »SHRANI« posreduje na AJPES.

Za Hrvaško velja:Preko šifriranega protokola https so gostovi podatki posredovani na eVisitor, in sicer za namene, ki jih zahteva zakon. Uporabnik mora preveriti pravilnost zajetih podatkov gosta, preden jih z ukazom »SHRANI« posreduje na eVisitor.

Uporabniki so samo odgovorni za pravilno vnesene podatke o podjetju in pravilnost preko SnapGuestove davčne blagajne na FURS posredovanih podatkov. SnapGuet kot platforma ponuja vse potrebne funkcije za zakonsko zadostitev pri izdaji davčnih računov. Snapguest nudi uporabniško podporo in pomoč pri nastavljanju podatkov v blagajni, vendar je odgovornost za pravilnost nastavitev ter na FURS posredovanih podatkov izključno na strani uporabnika.

SnapGuestov rezervacijski sistem za vodenje rezervacij omogoča upravljanje cen razpoložljivosti na prodajnih kanalih preko mobilne aplikacije. Uporabnik se zaveda, da so pri delovanju rezervacijskega sistema in pri sinhronizaciji s strani prodajnih kanalov določeni različni časovni okvirji, kar pomeni, da se sprememba katere izmed spremenljivk (cena, razpoložljivost, pogoji prodaje) ne odrazi nujno takoj na kanalu prodaje. Uporabnik je sam odgovoren za pravilnost in ustreznost vnešenih podatkov. SnapGuest ne nosi nikakršne odgovornosti za morebitna prekrivanja rezervacij (overbooking).

Uporabniki rezervacijskega sistema lahko svoje kapacitete gostom ponujajo na naši spletni rezervacijski platformi najemi-sobo.si. Gosti ob opravljeni rezervaciji neposredno plačajo 2 odstotno provizijo SnapGuestu, medtem ko preostanek rezervacije poravnajo ob prihodu in sicer na način, kakršnega omogoča ponudnik storitve.

4. Varovanje osebnih podatkov in uporabniških vsebin

Uporabnik ima glede obdelave osebnih podatkov vse pravice, ki jih določa zakonodaja o varstvu osebnih podatkov. Informacije o obdelavi osebnih podatkov in o pravicah, ki iz nje izvirajo so podrobneje opredeljene v Politiki zasebnosti objavljeni na: ( vstavite pravilni link do politike https://www.snapguest.pro/politikazasebnosti in v pogodbi o obdelavi osebnih podatkov, ki je sestavni del pogodbe s sobodajalcem in ki je dosegljiva.

Med trajanjem pogodbe in še po njej, lahko izvajalec uporabi neosebne oz. anonimizirane podatke za izboljšanje storitve, statistične analize, tehnično podporo in druge poslovne namene.

Izvajalec bo vaše osebne podatke, ki nam jih boste posredovali, obdeloval za namen zagotavljanja vaših pravic iz te pogodbe, za preverjanje skladnosti uporabe s splošnimi pogoji poslovanja, za analiziranje in proučevanja uporabniških navad, za namen ocenjevanja ponudbe, dvig zadovoljstva kupcev, pri reševanju vaših vprašanj, pobud, ugovorov ali reklamacij, za obveščanje o tehničnih, pravnih in drugih vprašanjih. Občasno vas bo izvajalec zaprosil za povratne informacije o zadovoljstvu z uporabo storitve. Podatke bo izvajalec lahko uporabljal tudi za namene neposrednega trženja in za vas pripravili posebne ponudbe in vas o njih obvestil na način, ki ga boste sami izbrali (na e-naslov, sms, ali v spletni platformi).

Uporabnik ne more ugovarjati drugim namenom obdelave osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, v zvezi z uporabo, razen na način, da odstopi od pogodbe v skladu s temi splošnimi pogoji. V tem primeru mora ukiniti uporabniški račun.

Izvajalec ne posreduje osebnih podatkov uporabnikov tretjim, razen:

  • zunanjim pogodbenim izvajalcem, ki podatke obdelujejo izključno v imenu, za račun, po navodilih in pod nadzorom izvajaleca (npr. klicni centri, tiskarji, oglaševalske agencije),
  • državnim organom na podlagi njihove obrazložene zahteve za potrebe vodenja konkretnega postopka,
  • če se izkažejo s pisno osebno privolitvijo oziroma pooblastilom uporabnika.

5. Uporabniška podpora

zvajalec vsem uporabnikom nudi strokovno in tehnično pomoč pri uporabi portala in aplikacije, in sicer v rednem delovnem času izvajalca, ki je objavljen na spletni strani. Če ima uporabnik kakršno koli vprašanje ali težavo v zvezi z uporabo portala, lahko svojo prošnjo pošlje tudi na elektronski naslov:info@snapguest.si v Sloveniji in na info@snapguest.hr na Hrvaškem.

Izvajalec vzdržuje SNAPGUEST tako, da je praviloma dostopen za sprotno uporabo 24 ur na dan in vse dneve v letu.

Izvajalec si pridržuje pravico do občasnih ustavitev oziroma omejitev v dostopu do poslovnega spleta zaradi tehničnih razlogov vzdrževanja in zamenjave opreme. Zaradi razlogov, povezanih z vzdrževanjem, si ponudnik pridržuje pravico tudi do daljših ustavitev dostopa do produkta, vendar praviloma le v nočnem času oz. ob nedeljah.

6. Avtorske pravice

Vsebina je v lasti izvajalca in zato avtorsko zaščitena z veljavnimi zakoni. V vsebino je vključena tudi grafična podoba tega portala z vsemi grafičnimi elementi. Vsakršno kopiranje in objavljanje te vsebine na drugih spletnih mestih ali portalih je prepovedano, razen v primeru pisnega dovoljenja izvajaleca portala.

7. Omejitev odgovornosti

Uporabnik se obvezuje, da strani/portalov/aplikacij izvajalca navedenih v prvem členu teh pogojev, ne bo uporabljal za nezakonite namene ali namene, ki bi lahko škodovali izvajalecu ali drugim uporabnikom. Ravno tako ni dovoljeno onemogočanje ali oviranje uporabe drugim njegovim uporabnikom. Izvajalec ne odgovarja za pravilnost ter ažurnost podatkov, ki jih objavi uporabnik in ne prevzema odgovornosti za dejanja, ki jih uporabnik opravi na podlagi objavljenih podatkov. Izvajalec ni odgovoren za kakršnokoli škodo, ki bi izvirala iz morebitnih tehničnih težav ali drugih motenj.

Strani/portali/aplikacije navedene v prvem členu teh pogojev vsebujejo tudi povezave na spletna mesta tretjih oseb. Izvajalec ne prevzema odgovornosti za spoštovanje zasebnosti in vsebino na teh spletnih mestih. Izvajalec prav tako ne jamči (ne pogodbeno niti odškodninsko ali kakor koli drugače) za kakršno koli izgubo ali škodo, ki bi nastala kot posledica uporabe ali nezmožnost uporabe, izgubo ali napake v podatkih in točnosti podatkov.

8. Trajanje in prenehanje pogodbe

Naročniško razmerje nastane na podlag na podlagi sklenjene pogodbe, preko spletnega obrazca oz. naložitve aplikacije s strani uporabnika. Uporabnik ima najprej na voljo brezplačno testno obdobje, katerega trajanje je javno objavljeno na spletni strani SNAPGUEST.

Za začetek naročniškega razmerja se šteje prvi dan po izteku testnega obdobja.

Naročniško razmerje je sklenjeno za 6 ali 12 mesecev. Naročniško razmerje ob izteku navedenega obdobja samodejno podaljša za obdobje nadaljnjih 6 ali 12 mesecev. V kolikor uporabnik želi naročniško razmerje prekiniti, mora o tem pisno obvestiti SNAPGUEST najkasneje 30 dni pred iztekom naročniškega obdobja. Obvestilo se pošlje pisno na sedež SNAPGUEST ali po elektronski pošti na info@snapguest.si v Sloveniji oziroma info@snapguest.hr na Hrvaškem.

V kolikor uporabnik SNAPGUEST o prekinitvi naročniškega razmerja obvesti prepozno, se naročniško razmerje samodejno podaljša za nadaljnjih 6 ali 12 mesecev, po poteku teh 6 ali 12 mesecev pa naročniško razmerje preneha, brez da bi moral uporabnik ponudniku ponovno poslati odpoved.

Uporabnik izrecno potrjuje, da je seznanjen z veljavnim cenikom in ga sprejema.

Cenik Hrvaška: https://snapguest.hr/cjenik

Cenik Slovenija: https://www.snapguest.pro/cenik

Obračunska enota je 6 oz.12 mesecev, zato odpoved naročniškega razmerja na posamezne produkte pred potekom 6 oz. 12 mesecev ni možna.

Kakršnakoli kršitev splošnih pogojev ima za posledico takojšnje prenehanje naročniškega razmerja, pri čemer je uporabnik dolžan v celoti poravnati obveznosti iz naročniškega razmerja za tekoče leto.

V primeru, če uporabnik grobo krši pravila glede primernega nivoja komuniciranja (nadlegovanje, žaljiv govor, diskriminiranje ipd.), izvaja aktivnosti, ki so v nasprotju s temi splošnimi pogoji ali zakonodajo, ima SNAPGUEST pravico nemudoma odstopiti od pogodbe in trajno ali začasno blokirati oz. izbrisati uporabniški račun. SanpGuest ima pravico blokirati dostop ali omejiti delovanje, če zazna, da se preko uporabniškega imena izvršuje podatkovno rudarjenje ali kakršnakoli drugačna avtomatizirana aktivnost ali če uporabnik zamuja s plačilom več kot 15 dni.

9. Reševanje sporov

Za vsa vprašanja glede strukture, veljavnosti, uveljavljanja in razlage teh Splošnih pogojev se uporablja pravo Republike Slovenije. Morebitne spore, nastale zaradi kršitev teh Splošnih pogojev, si bo izvajalec portala prizadeval reševati po mirni poti. Za reševanje sporov, za katere se izčrpa vse ostale zunaj sodne možnosti sporazuma, je pristojno okrožno sodišče v Kranju v Sloveniji.

10. Končna določba

Izvajalec ima pravico dopolniti, popraviti ali spremeniti splošne pogoje poslovanja. V tem primeru bo pred njihovo uveljavitvijo seznanil uporabnika tako, da mu pošlje predlog spremembe splošnih pogojev (email, obvestilo na spletni spletni strani ali v aplikaciji). Če uporabnik ne soglaša s spremembami splošnih pogojev, lahko brez odpovednega roka odstopi od pogodbe, sklenjene na podlagi teh Splošnih pogojev. Nadaljnja uporaba storitev izvajaleca po začetku veljavnosti novih pogojev pomeni strinjanje uporabnika s temi pogoji.

Za kakršnokoli vprašanje glede teh Splošnih pogojev, je izvajalec uporabniku na voljo na e-poštnem naslovu info@snapguest.hr na Hrvaškem oziroma info@snapguest.si v Sloveniji. .

Ti splošni pogoji veljajo in se uporabljajo od 1.7.2021 dalje.

Na Bledu, 1.7.2021

Izberite jezik: